Kohtuus vaarassa

Joensuussa ja sen ympäristössä toimiva Kohtuusliike on 2009 alkunsa saanut kansalaisliike. Ryhmän julkaiseman pamfletin kirjoittajat ovat liikkeen aktiiveja, tutkijoita, luonnonsuojelujärjestöissä toimivia, virkamiehiä, kirjailijoita – siis tavallisia meikäläisiä. Kirjassa on sekä tieteellisin kriteerein laadittuja tutkimusraportteja että kirjoittajien omia kokemuksia.

Kirjan artikkeleissa tarkastellaan kulutuksen ongelmien lisäksi myös elämäntapaan liittyviä aiheita kuten liikaa kiirettä ja suorittamista, sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta ja hiljaisuuden puutetta. Artikkeleiden sisällöistä mainittakoon kestävä kehitys, taloudellinen kasvu, eläinten hyödyntäminen, ihmisen suhde luontoon, ilmastonmuutos, kaivostoiminta, energian saanti ja käyttö, kalastus, metsänkäyttö, mainonta, teknologian ongelmallisuus, muovikassien käyttö ja hiljaisuus.

Kansalaisliikkeen ”kymmenen kohtuullista vaatimusta” sisältävät pamfletin pääajatukset:
1. Elämäntavan syvällinen muutos on välttämätön. Pelkkä teknologia ei pelasta.
2. Tarvitaan yhteisiä sitovia rajoituksia kulutukseen. Tulevien sukupolvien pöydästä syöminen on lopetettava.
3. Energian käytön vähentäminen ainoa mahdollisuus vastata riittävän nopeasti ilmastokriisin haasteeseen. Kulutusta on supistettava oikeudenmukaisesti ja hallitusti.
4. Ydinenergian ja uraanikaivosten tilalle hajautettu ja uusiutuva energiantuotanto.
5. Mainontaa on rajoitettava. Se luo keinotekoisia tarpeita.
6. Paikallisen tiedon tuhoaminen on lopetettava. Kokemusperäistä viisautta tarvitaan ekologisesti kriisiytyvässä maailmassa.
7. Luonnonvarojen kuluttamista on verotettava progressiivisesti.
8. Asevarustelu on lopetettava. Se vie ihmiskunnalta voimavarat ilmastokriisin torjunnasta.
9. Rajallisella maapallolla on luovuttava tavoittelemasta jatkuvaa kasvua.
10. Kohtuus arvoonsa. Se on vapautta kulutusriippuvuuksista.

Kohtuus vaarassa pyrkii herättämään ja ravistelemaan lukijansa ajatuksia ja onnistuu siinä. Myös retkeilijän on syytä pyrkiä kohtuullisuuteen vaikka ei kaikista kirjan periaatteista olisikaan samaa mieltä.

Kirja on saatavana painettuna versiona kirjakaupoista ja ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa:                         
http://www.e-julkaisu.fi/kohtuusvaarassa/onnen_aikoja_rajallisella_planeetalla/

 

Topi Linjama&Pauliina Kainulainen (toim.): Kohtuus vaarassa. Onnen aikoja rajallisella planeetalla.                                                                          Kirjokansi 2015.217s. ISBN 978-952-7142-13-4Matti Koponen