Luonto-Outa

Hirvikärpäsen leviäminen Lappiin

Hirvikärpänen on levinnyt jo poronhoitoalueen etelärajalle. Ensimmäiset löydökset hirvikärpäsistä on tehty poronhoitoalueen eteläosissa. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että hirvikärpänen hyväksyy poron isäntäeläimekseen ja pystyy lisääntymään siinä.

Hirvikärpäsen leviäminen pohjoiseen on kuitenkin pysähtynyt. Tutkittaessa hirvikärpäsen koteloiden kuoriutumista havaittiin, että Utsjoella vain 2% koteloista kuoriutui, kun Rovaniemen korkeudella niistä kuoriutui 8% ja Oulussa 16%. Etenkin kevään alhaisemmat lämpötilat näyttäisivät aiheuttavan koteloiden korkeampaa kuolleisuutta nykyisen levinneisyysalueen pohjoispuolella.

Hirvikärpäset kuoriutuvat vasta kasvukauden loppupuolella, mikä tarkoittaa Oulussa ja Rovaniemellä elokuuta ja Utsjoella syyskuun loppua. Tällöin aikuinen kärpänen tarvitsee lämpimiä päiviä voidakseen lentää ja löytää isäntäeläimen, sillä sen on pakko saada verta lisääntyäkseen. Uuden isäntäeläimen löytämisen todennäköisyys jää Pohjois-Lapissa tällöin vähäiseksi. Ennustettu ilmastonmuutos saattaa silti parantaa hirvikärpäsen selviytymistä myös Pohjois-Suomessa.

Härkönen, L., Härkönen, S., Kaitala, A., Kaunisto, S., Kortet, R., Laaksonen, S. and Ylönen, H. , Predicting range expansion of an ectoparasite – the effect of spring and summer temperatures on deer ked Lipoptena cervi (Diptera: Hippoboscidae) performance along a latitudinal gradient. Ecography, no. doi: 10.1111/j.1600-0587.2009.05890.x.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0587.2009.05890.x/full

Käynnissä on useampia tutkimushankkeita joissa selvitetään hirvikärpäsen leviämistä pohjoiseen, sen mahdollisesti aiheuttamia terveydellisiä vaikutuksia poroon ja hirvieläimiin sekä mahdollisia torjuntatoimia.

Maria Haakana